WSJG Ondernemerspeiling

Ondernemers zijn belangrijk voor gemeenten. Ze zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid, ondersteunen initiatieven en zorgen daarmee voor de leefbaarheid in een gemeente. Voor een gemeente is daarom kennis van de mening van de ondernemer van groot belang. De Ondernemerspeiling geeft een beeld van hoe de lokale ondernemers de gemeente ervaren.

De resultaten van de Ondernemerspeiling bieden voor gemeenten concrete aanknopingspunten voor het optimaliseren van de dienstverlening en het lokale ondernemersklimaat. Gevonden onderzoeksresultaten worden nog interessanter wanneer ze kunnen worden vergeleken met andere gemeenten. Dit is één van de redenen waarom het platform Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) is opgericht door VNG Realisatie.

Een gedegen vergelijking (benchmark) kan alleen plaatsvinden wanneer gemeenten dezelfde vragen voorleggen aan ondernemers. VNG Realisatie heeft daarom een modelvragenlijst opgesteld waarmee in kaart wordt gebracht wat ondernemers vinden van uw gemeente op vijf thema’s:

- Bedrijfsomgeving
- Gemeentelijke dienstverlening
- Samenwerking, relatie ondernemer - gemeente
- Gemeentelijke heffingen en regeldruk
- Ondernemingsklimaat

Een deel van deze thema’s wordt op Waarstaatjegemeente.nl gebruikt. De modelvragenlijst kan worden uitgebreid met de verdiepende modules hostmanship en vergunningsverlening. Ook eigen vragen kunnen worden toegevoegd.

Enigma Research helpt u graag bij het opzetten en uitvoeren van de WSJG Ondernemerspeiling. We volgen hierbij het opgestelde protocol van VNG Realisatie. Na afloop ontvangt u de door u gekozen rapportage en zorgen wij ervoor dat de dataset met resultaten op de juiste wijze wordt aangeleverd bij WSJG.

Waarom Enigma Research?

1. Wij hebben de kennis en ervaring om, samen met de gemeente, een valide a-selecte steekproef uit het vestigingsregister van het LISA, het Handelsregister van de Vereniging van Kamers van Koophandel of soortgelijke (commerciële) registers samen te stellen. De geselecteerde bedrijven en instellingen worden per brief benaderd. Aan de hand van het aantal bedrijven en instellingen dat in uw gemeente huisvest wordt bepaald hoeveel brieven er moeten worden verstuurd.

Heeft u een ondernemerspanel of andere manieren in gedachten om bedrijven en instellingen te benaderen? Wij denken graag met u hoe wij deze bronnen kunnen inzetten bij het samenstellen van de steekproef.

2. De meest actuele versie van de modelvragenlijst, inclusief verdiepende modules, staat al geprogrammeerd in ons onderzoekssysteem. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten! Voor livegang van de online vragenlijst hoeft u alleen aan te geven welke modules u wil voorleggen en wat u eventueel aanvullend wil onderzoeken. Wij kunnen vervolgens de vragenlijst, in de huisstijl van uw gemeente, binnen enkele werkdagen aanbieden.  

  3. De volledige modelvragenlijst, inclusief verdiepende modules, bestaat uit 39 vragen. Het in één keer invullen vraagt een aanzienlijke inspanning van ondernemers. Bij Enigma Research is het daarom mogelijk om de vragenlijst gefaseerd voor te leggen. In dit geval krijgen ondernemers na ieder themaveld de keuze of ze nog een themaveld willen beantwoorden of dit liever op een later moment doen. Diegenen die tussentijds stoppen met invullen, worden na een aantal dagen opnieuw digitaal benaderd om verder te gaan met het beantwoorden van de vragen. Uiteraard kunnen ondernemers ook een eerder moment kiezen om verder te gaan.

4. Bij Enigma Research betaalt u alleen voor wat u afneemt. Wij hebben verschillende rapportagevormen die los of gecombineerd kunnen worden afgenomen. Zo is de rapportage altijd op maat.