Maatwerk

Bepaalde projecten vereisen een manier van data verzamelen dat technisch een stap verder gaat dan het beschikbaar stellen van een online vragenlijst of formulier. Onze maatwerkoplossingen worden o.a. gebruikt door advocatenkantoren om clientgegevens te verzamelen voor het opstellen van massaclaims.

De op maat gemaakte formulieren bevatten allerlei functionaliteiten zoals:
- Het tonen van eerder aangeleverde gegevens.
- Bepaalde vragen niet of juist wel stellen op basis van informatie die vooraf bekend is.
- Aan het aan het eind van een formulier automatisch mailen van een PDF-document met een overzicht met de gegeven antwoorden.
- Het uploaden van bewijsstukken.
- Het opslaan van gegevens in een tabelstructuur die aansluit op uw CRM systeem.
- Het ‘on the fly’ overzetten van antwoorden in uw CRM systeem via een API
- Etc.

Voorbeeldcases

Massaclaim Stichting WAG
In de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG) zijn 5.000 huiseigenaren uit Groningen verenigd, die te maken hebben met waardevermindering van hun onroerend goed als gevolg van de aardbevingen door gasboringen. Enigma Research heeft de Stichting WAG ondersteunt met het verzamelen van de benodigde gegevens voor een massaclaim. Dit hebben we gedaan door middel van het opstellen van verschillende op maat gemaakte formulieren. Met behulp van de verzamelde gegevens is per huiseigenaar een claim opgesteld.

  Immateriële claim/NAM
Dit betrof een massaclaim over de vergoeding van immateriële schade voor circa 5.500 gedupeerden in het aardbevingsgebied in Groningen als gevolg van de aardbevingen door gaswinning. Enigma Research heeft in opdracht van De Haan Advocaten en Notarissen de benodigde gegevens verzameld voor het opstellen van een claim per gedupeerde.