Overheid

De overheid draagt steeds meer taken en bevoegdheden aan de gemeenten over. Deze decentralisatie heeft onder als gevolg dat veel kleine gemeenten moeten fuseren met omliggende gemeenten. Daarnaast zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van jeugd, werk en zorg.

Voor de uitvoering van deze taken is nauw contact met burgers en het bedrijfsleven van belang. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe moet de fusiegemeente eruit gaan zien en in hoeverre bereiden inwoners van 50 jaar en ouder zich bijvoorbeeld voor op langer thuis wonen? Enigma Research helpt u graag bij het beantwoorden van deze vraagstukken door de mening van betrokken partijen in kaart te brengen.

Onder andere deze overheidsinstellingen gingen u voor: De Fryske Marren, Gemeente Grootegast, Gemeente Leek, Gemeente Marum, Gemeente Winsum, Gemeente Zuidhorn, Provincie Groningen.

Waarstaatjegemeente.nl burger- en ondernemerspeiling
Enigma Research helpt u graag bij het opzetten en uitvoeren van de burger- of ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl. We volgen hierbij het opgestelde protocol van VNG Realisatie. Na afloop ontvangt u de door u gekozen rapportage en zorgen wij ervoor dat de dataset met resultaten op de juiste wijze wordt aangeleverd bij Waarstaatjegemeente.nl (WSJG).

 

 

Start een burgerpanel
Via een online burgerpanel kunt u op een laagdrempelige en kostenefficiënte manier burgerparticipatie stimuleren. Burgers, die zich via het internet inschrijven voor het panel, worden regelmatig uitgenodigd om via een online vragenlijst hun mening te geven over bepaalde onderwerpen. Enigma Research ontzorgt u: wij maken voor u een panelwebsite en voeren de taken, met betrekking tot beheer van het panel, voor u uit. Uiteraard adviseert Enigma Research u ook bij het opstellen van de vragenlijsten en verzorgen wij de dataverzameling. Na afloop kunt u via een heldere rapportage gelijk concreet met de resultaten aan de slag.

Enigma Research beheert de volgende online (burger)panels: WesterkwartierPanel, RegioNoordPanel, Noordz Panel.

 

Referenties

Jacqueline Slopsema-Terpstra, raadsgriffier Gemeente Zuidhorn
"De gemeenteraad van Zuidhorn heeft in samenwerking met Enigma Research een peiling naar zondagopenstelling van winkels uitgevoerd. Alle ruim 7500 huishoudens in de gemeente Zuidhorn zijn per post aangeschreven met het verzoek een digitale enquête in te vullen. Het was ook mogelijk de enquête op papier in te vullen. Dit heeft geresulteerd in een respons van 32%. De uitslag van de peiling is zeer overzichtelijk en duidelijk weergegeven. De gemeenteraad heeft de uitslag van de peiling betrokken bij zijn standpuntbepaling over dit onderwerp. De samenwerking met Enigma Research verliep prima. Korte lijntjes, efficiënte afstemming, goed meedenken en adviseren, goede bereikbaarheid. Een bureau waar je prettig zaken mee kunt doen."

Klik hier voor meer referenties