WSJG Burgerpeiling

Om inzicht te krijgen in de waardering van inwoners voor de gemeente kan een burgerpeiling worden uitgevoerd. Gevonden resultaten worden hierbij nog interessanter wanneer ze kunnen worden vergeleken met andere gemeenten. Dit is één van de redenen waarom het platform Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) is opgericht door VNG Realisatie.

Op WSJG kunnen gemeenten hun prestaties inzien en vergelijken met andere gemeenten op een groot aantal maatschappelijke thema’s. Een gedegen vergelijking (benchmark) kan alleen plaatsvinden wanneer gemeenten dezelfde vragen voorleggen aan hun burgers. VNG Realisatie heeft daarom een modelvragenlijst opgesteld waarin vier maatschappelijke themavelden aan bod komen:

- Leefklimaat (incl. veiligheid)
- Welzijn en zorg (incl. gezondheid)
- Relatie inwoner – gemeente
- Gemeentelijke dienstverlening

De modelvragenlijst kan worden uitgebreid met verdiepende modules over de thema’s: hostmanship, samenredzaamheid en tevredenheid met het leven. Ook eigen vragen kunnen worden toegevoegd.

Enigma Research helpt u graag bij het opzetten en uitvoeren van de WSJG burgerpeiling. We volgen hierbij het opgestelde protocol van VNG Realisatie. Na afloop ontvangt u de door u gekozen rapportage en zorgen wij ervoor dat de dataset met resultaten op de juiste wijze wordt aangeleverd bij WSJG.

Waarom Enigma Research?

1. Wij hebben de kennis en ervaring om, samen met burgerzaken, een valide steekproef uit uw inwonersbestand samen te stellen die per brief kan worden benaderd. Met behulp van een door ons aangeleverd rekenblad in Excel krijgt burgerzaken concrete kaders over hoe de steekproef er wat betreft samenstelling (geslacht, leeftijdsgroepen, wijken) en omvang uit moet zien.

Heeft u een inwonerspanel of andere manieren om inwoners te benaderen? Het rekenblad kan ook gebruikt worden om te bepalen of u met behulp van deze manieren een valide steekproef kunt samenstellen die voldoet aan de richtlijnen van WSJG.

2. De meest actuele versie van de modelvragenlijst, inclusief verdiepende modules, staat al geprogrammeerd in ons onderzoekssysteem. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten! Voor livegang van de online vragenlijst hoeft u alleen aan te geven welke modules u wil voorleggen en wat u eventueel aanvullend wil onderzoeken. Wij kunnen vervolgens de vragenlijst, in de huisstijl van uw gemeente, binnen enkele werkdagen aanbieden.

 

  3. De volledige modelvragenlijst, inclusief verdiepende modules, bestaat uit 64 vragen. Het in één keer invullen vraagt een aanzienlijke inspanning van inwoners. Bij Enigma Research is het daarom mogelijk om de vragenlijst gefaseerd voor te leggen. In dit geval krijgen inwoners na ieder themaveld de keuze of ze nog een themaveld willen beantwoorden of dit liever op een later moment doen. Diegenen die tussentijds stoppen met invullen, worden na een aantal dagen opnieuw digitaal benaderd om verder te gaan met het beantwoorden van de vragen. Uiteraard kunnen inwoners ook op een eerder moment zelf kiezen om verder te gaan.

4. Bij Enigma Research betaalt u alleen voor wat u afneemt. Wij hebben verschillende rapportagevormen die los of gecombineerd kunnen worden afgenomen. Zo is de rapportage altijd op maat.