Media

De consument heeft meer opties voor het verkrijgen van informatie dan ooit tevoren. De steeds verder gaande digitalisering dwingt tot het ontwikkelen van innovatieve communicatiestrategieën en het inzetten van nieuwe kanalen om gezien en gehoord te worden. Enigma Research helpt mediapartijen met het in kaart brengen van de (digitale) consumentenbehoeften.

Via diverse (online) onderzoeksmethoden kunnen wij bijvoorbeeld het huidige imago van uw merk in kaart brengen en adviseren bij een eventuele (her)positionering. Verder kan Enigma Research u helpen om concrete verbeterpunten te vinden bij bestaande mediaproducten. Voor nieuwe initiatieven kan onderzocht worden in hoeverre de doelgroep interesse heeft voor dit product en wat het optimale prijsniveau is.

Opinieonderzoek
Naast beleidsmatig onderzoek, voert Enigma Research ook regelmatig representatieve opinieonderzoeken uit voor mediapartijen. Wij kunnen hierbij diverse doelgroepen selecteren (geheel Nederland, bepaalde regio’s of bijvoorbeeld alleen mannen of vrouwen). De resultaten dienen vaak als input voor een redactioneel artikel.

Onder andere deze bedrijven gingen u voor: FOX Sports, NDC mediagroep, Computable, Omroep Brabant, RTV Oost, Eredivisie, RTV Utrecht, RTV Noord, Universiteitskrant (UK).

Referenties

Mark Julsing, senior market researcher FOX Sports
"De afgelopen twee jaar hebben wij de FOX Sports app door Enigma Research laten onderzoeken. We zijn zeer tevreden. De opmaak van de vragenlijst is erg respondent vriendelijk. Ze zijn flexibel en leveren de data op correcte wijze op."

Evert van Dijk, hoofdredacteur Mediahuis Noord
"Dagblad van het Noorden heeft met behulp van het RegioNoordPanel dagmetingen uitgevoerd. Die leveren ons inzicht op in de leesdichtheid van artikelen en pagina's. In het verleden (tot 2007) gebeurde dat door dagelijks 100 lezers te bellen, nu gaat alles digitaal. Snel en efficiënt, maar bovenal voor de redactie zeer waardevol."

Klik hier voor meer referenties