Opinie

Enigma Research is uw onafhankelijke partner bij het uitvoeren van online opinieonderzoek. Opinieonderzoek is één van de bekendste vormen van marktonderzoek. De uitkomsten verschijnen vaak in de media. Journalisten gebruiken opinieonderzoeken voor het schrijven van unieke verhalen. Daarnaast wordt het ook ingezet door bedrijven ter ondersteuning van campagnes.

Lees meer
Online (burger)panels

Nederlanders geven steeds vaker, gevraagd of ongevraagd, via het internet hun mening over de dienstverlening van bedrijven en gemeenten. Mede door de opkomst van sociale media komt de macht vandaag de dag nog meer bij particulieren te liggen. Hier kunt u op inspelen. Door gebruik te maken van een online (burger)panel kunt u gericht meten wat er leeft en meningen in kaart brengen.

Lees meer
Tevredenheid

Tevreden klanten en medewerkers zorgen voor een maximaal rendement van uw onderneming. Met behulp van een op maat gemaakt onderzoeksinstrument (gebaseerd op uw organisatieproces), brengen wij niet alleen de tevredenheid, maar ook de aspecten die verbeterd kunnen worden in kaart. Wij maken hierbij onderscheid in verbeterpunten met hoge- en lagere prioriteit.

Lees meer
Mobiel / app onderzoek

Bijna iedereen heeft een smartphone en steeds meer zaken worden via de mobiel afgehandeld. Al onze onderzoeken zijn dan ook geoptimaliseerd voor de smartphone. Heeft uw organisatie een iPhone- of Android app en bent u benieuwd hoe deze door de gebruikers wordt beoordeeld? Enigma Research helpt u graag met het beschikbaar maken van een vragenlijst binnen de applicatie.

Lees meer
WSJG Burgerpeiling

Om inzicht te krijgen in de waardering van inwoners voor de gemeente kan een burgerpeiling worden uitgevoerd. Gevonden resultaten worden hierbij nog interessanter wanneer ze kunnen worden vergeleken met andere gemeenten. Dit is één van de redenen waarom het platform Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) is opgericht door VNG Realisatie.

Lees meer
WSJG Ondernemerspeiling

Ondernemers zijn belangrijk voor gemeenten. Ze zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid, ondersteunen initiatieven en zorgen daarmee voor de leefbaarheid in een gemeente. Voor een gemeente is daarom kennis van de mening van de ondernemer van groot belang. De Ondernemerspeiling geeft een beeld van hoe de lokale ondernemers de gemeente ervaren.

Lees meer
Stemmen

Bij sommige (raads)besluiten is het belangrijk om alle inwoners te betrekken. Een volksraadpleging kan in sommige gemeenten plaatsvinden via een referendum, maar dit is niet in alle gemeenten mogelijk. Daarbij leent niet iedere stemming zich voor het organiseren van een officieel referendum. Een stemming organiseren samen met Enigma Research is dan een alternatief.

Lees meer
Maatwerk

Bepaalde projecten vereisen een manier van data verzamelen dat technisch een stap verder gaat dan het beschikbaar stellen van een online vragenlijst of formulier. Onze maatwerkoplossingen worden o.a. gebruikt door advocatenkantoren om clientgegevens te verzamelen voor het opstellen van massaclaims.

Lees meer