Regionale omroepen

Een gezamenlijk onderzoek in meerdere apps.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder gebruikers van de apps van RTV Drenthe, RTV Noord, RTV Oost, Omroep Brabant, RTV Utrecht, Omrop Fryslân en L1. De apps van de regionale omroepen bieden onder andere dagelijks het laatste regionale nieuws.

Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen waarvoor de apps van de regionale omroepen zoal gebruikt worden en in hoeverre de apps, wat betreft de nieuwsvoorziening en de geboden functionaliteiten, aan de verwachtingen van de gebruikers voldoen. Daarnaast is onderzocht hoe gebruikers de structuur en stabiliteit van de apps beoordelen. Tot slot zijn er demografische gegevens in kaart gebracht. Deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt in de communicatie richting de mobiele adverteerdersmarkt. De regionale omroepen hebben, naast een afzonderlijk rapport over hun eigen app, ook een gezamenlijk rapport ontvangen. In dit gezamenlijke rapport worden de resultaten onderling met elkaar vergeleken.

Benadering
De gebruikers zijn via een advertentie in de verschillende apps benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Doordat deze advertentiemogelijkheid reeds in alle apps beschikbaar was, kon het onderzoek zonder "app-update" geplaatst worden. De advertentie stuurde de gebruikers direct door naar de vragenlijst. De veldwerkperiode was twee weken, daarna is het onderzoek gesloten door de advertentie weer uit de verschillende apps te verwijderen.