Ruime voldoende voor de koning

Bijna zeven op de tien Drenten en Groningers vindt koning Willem-Alexander een betrokken koning. Maar juist zijn betrokkenheid bij noordelijke zaken kan nog wel een stuk beter. 

Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 1100 inwoners van Groningen en Drenthe van dertig jaar en ouder via het RegioNoordPanel door bureau Enigma Research in opdracht van Dagblad van het Noorden. Het Koninklijk Huis wordt door Drenten en Groningers met een ruime voldoende beoordeeld. Koningin Máxima krijgt met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,4 de hoogste beoordeling. Kroonprinses Amalia mag een 7,1 in haar zak steken en koning Willem-Alexander en prinses Beatrix volgen met een 7,0.

57 procent van de Drenten en Groningers zegt vertrouwen te hebben in Willem-Alexander, tegenover 20 procent met weinig vertrouwen in zijn koninklijke kunnen. Vrouwen hebben met 63 procent vaker vertrouwen in de koning dan mannen (52 procent). Voor twee derde van de Drenten en Groningers is het vertrouwen in de koning de afgelopen jaren gelijk gebleven. Bij 16 procent is het vertrouwen toegenomen. Zij vinden dat Willem-Alexander in zijn rol is gegroeid en oprechte interesse toont. ‘Het feit dat Willem-Alexander bereid is excuses aan te bieden (al dan niet terecht) voor in het verleden begane fouten van de regering en het Koningshuis, bevestigt dat hij een modern staatshoofd is. Dat is een garantie voor de toekomst’, zo stelt een respondent. Daar staat een iets grotere groep van 20 procent tegenover, bij wie het vertrouwen is afgenomen. Deze respondenten noemen bijvoorbeeld de kosten en zijn tripje naar Griekenland als reden. ‘Soms zijn er tekenen van weinig betrokkenheid, zoals de vakantie in de coronatijd terwijl iedere Nederlander werd verzocht om thuis te blijven’, antwoordt een deelnemer.

Drenten en Groningers vinden de verbindende rol als vertegenwoordiger van Nederland de belangrijkste taak van koning Willem-Alexander (59 procent). De helft (49 procent) vindt het belangrijk dat de koning handelsreizen maakt die gunstig zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Op nummer drie van het belangrijkste takenpakket van Willem-Alexander staat het afleggen van staatsbezoeken en het ontvangen van staatshoofden (37 procent). Drenten en Groningers vinden de politieke taken van de koning – zoals het wekelijkse overleg met de minister-president en de ondertekening van wetten en Koninklijke besluiten – een stuk minder belangrijk (respectievelijk 14 en 13 procent).

Bijna 70 procent van de Drenten en Groningers vindt Willem-Alexander een betrokken koning. Drie op de vijf beoordelen hem ook nog eens als aardig en oprecht. Maar met name rondom de vluchtelingencrisis in Ter Apel mag de koning zich wel wat meer laten zien, vindt 38 procent. Wat betreft het aardbevingendossier vindt 44 procent Willem-Alexander betrokken, al vindt een derde dat dat ook nog wel beter kan. Drenten en Groningers vinden bovendien dat Willem-Alexander zich meer laat zien in Groningen (34 procent) dan in Drenthe (24 procent). Behalve de aardbevingsproblemen en de asielcrisis verwachten sommige respondenten ook betrokkenheid van de koning bij bijvoorbeeld de bestrijding van armoede en bij de woningcrisis. ‘Het kan verstandig zijn dat de koning eens in de zoveel tijd een soort spreekuur houdt met mensen uit een bepaalde provincie en daar actiepunten uit voort laten komen. En dan ook laten zien dat de koning er voor iedereen is door daadwerkelijk wat met die actiepunten te doen’, oppert iemand.

Als we dan de balans opmaken, hangt de monarchie voor Drenten en Groningers niet aan een zijden draadje. Een ruime meerderheid (62 procent) zegt dat de monarchie moet blijven. Een kwart is tegen en 12 procent maakt het niet uit. Mannen (32 procent) kiezen vaker voor een republiek dan vrouwen (een vijfde), net als inwoners onder de vijftig jaar (36 procent tegen 22 procent) en politiek links-georiënteerden (34 procent tegen 23 procent).

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 26-04-2024