Verdeeldheid over toekomst GAE

De top van het noordelijk bedrijfsleven denkt zeer verschillend over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Een ding is helder: een ingrijpende koerswijziging wordt als kansrijkst gezien.

Dat komt naar voren uit onderzoek onder 258 zakelijk beslissers in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onderzoeksbureau Enigma Research uit Groningen bevroeg hen in opdracht van GRQ Business Network, het zakelijk netwerk rond het vliegveld. Volgens de onderzoekers is in het noordelijke bedrijfsleven nadrukkelijk sprake van twee kampen als het om de luchthaven gaat. Exact de helft noemt het vliegveld zakelijk een belangrijke voorziening voor Noord-Nederland. Ruim een kwart vindt ‘Eelde’ geen belangrijke voorziening.

Binnen die twee kampen worden standpunten geharnast ingenomen. In het kamp dat Eelde niet als belangrijke voorziening ziet, zegt maar liefst 83 procent dat de luchthaven over tien jaar waarschijnlijk niet meer bestaat. In het optimistischere kamp zegt 57 procent dat de luchthaven er over tien jaar nog steeds is. In deze groep wordt sluiting van de luchthaven gezien als kapitaalvernietiging, met argumenten als ‘Sluiten we het vliegveld, dan spelen we niet in op kansen voor de toekomst’ en ‘Eelde is goed voor de infrastructuur en het vestigingsklimaat in Noord-Nederland’. In het andere kamp wordt onder andere gewezen op een goede ontsluiting van Noord-Nederland met de trein, bijvoorbeeld de Lelylijn. Dat zou een vliegveld overbodig maken. In deze groep wordt ook gesteld dat vliegveld Eelde onvoldoende achterland heeft en dat de afstand met Schiphol dan wel Lelystad, als het vliegveld daar opengaat, niet onoverbrugbaar is.

Volgens de beslissers in het bedrijfsleven heeft de luchthaven de meeste kans om te overleven als er een ingrijpende koerswijziging wordt doorgevoerd. Gewezen wordt daarbij ook op Airport Lelystad. Als dat vliegveld opengaat, zal het voor Eelde nog moeilijker worden om passagiersdiensten overeind te houden, denkt ruim de helft van de ondervraagden. Wil Groningen Airport Eelde dan nog overeind blijven, is een koerswijziging noodzakelijk. Zo denkt een ruime meerderheid (72 procent) van alle ondervraagden dat het idee van NXT Airport kansrijk is. NXT Airport is een initiatief dat zich richt op innovatie en verduurzaming van het vliegverkeer. Eelde fungeert in dat plan als een soort laboratorium waar nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld elektrisch vliegen, worden getest. Ook heeft Eelde volgens de ondervraagden kansen als het vliegveld inzet op groei van het lesverkeer. Dat Eelde daarbij niet zonder steun van de overheid kan, is voor het gros van de ondervraagden zonneklaar. Bijna 70 procent vindt dat het rijk geld voor het vliegveld beschikbaar moet stellen. Ook de provincies moeten dat doen, niet alleen Groningen en Drenthe, maar ook Friesland.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 07-10-2021