Tevredenheidsonderzoek

Tevreden klanten en medewerkers zorgen voor een maximaal rendement van uw onderneming. Met behulp van een op maat gemaakt onderzoeksinstrument (gebaseerd op het organisatieproces van uw bedrijf), brengt Enigma Research niet alleen de tevredenheid, maar ook de aspecten die verbeterd kunnen worden in kaart. Wij maken hierbij onderscheid in verbeterpunten met een hoge- en een lagere prioriteit.

Klanttevredenheidonderzoek
Jarenlang hebben ondernemingen vanuit hun product/dienst kunnen denken in plaats vanuit de behoefte van de consument. Door de opkomst van sociale media is het monitoren van klanttevredenheid belangrijker geworden dan ooit. Sociale media zetten ons terug in de tijd. We gaan terug naar de basis van marketing, naar de mond-tot-mondreclame en de waarde van aanbevelingen. Tevreden klanten worden via sociale media ambassadeurs van uw bedrijf/merk. Ontevreden klanten, die dit kenbaar maken via sociale media, kunnen in korte tijd fikse imagoschade opleveren.

Enigma Research kan u, door middel van een op maat gemaakt online onderzoeksinstrument, helpen om uw klanttevredenheid in kaart te brengen. Het onderzoek wordt via e-mail met daarin een link naar de vragenlijst verstuurd naar uw klanten. Onze klanttevredenheidonderzoeken kunnen dienen als een ‘early warning’ voor als het ergens in de onderneming of in het proces minder dreigt te gaan. Wanneer u het klanttevredenheidonderzoek regelmatig herhaalt (bijvoorbeeld ééns per jaar) kunnen eveneens intern opgestelde KPI’s (Key Performance Indicators) meetbaar worden gemaakt.

Aangezien uw klantwensen aan verandering onderhevig zijn, raadt Enigma Research aan om een klanttevredenheidonderzoek jaarlijks te laten uitvoeren. Op deze manier kunnen nieuwe wensen aan het licht komen en kunnen eveneens de effecten van een verandering gemeten worden (0- en 1 meting).

Medewerkertevredenheidsonderzoek
De mate waarin uw klanten tevreden zijn staat in direct verband met de energie en enthousiasme van uw medewerkers. De rol die de medewerker speelt voor goede prestaties vraagt om inzicht in de beleving van uw medewerkers. Hoe ervaart men het werken voor uw organisatie, biedt het werk voldoende uitdaging, zijn de werkomstandigheden naar wens en hoe staat het met de betrokkenheid bij uw organisatie? Enigma Research kan u, door middel van een op maat gemaakt online onderzoeksinstrument, helpen om op onafhankelijke wijze de tevredenheid van uw medewerkers in kaart te brengen.

Alle gegeven antwoorden vallen zonder tussenkomst van derden direct in onze database. Hierdoor kunt u uw medewerkers garanderen dat hun antwoorden enkel op geaggregeerd niveau zullen worden teruggekoppeld.

Bezoekersonderzoek

Het bereiken van de juiste doelgroep en vervolgens de verwachtingen van uw bezoekers waarmaken is de sleutel voor een succesvol evenement. Enigma Research kan u door middel van een op maat gemaakt onderzoeksinstrument inzicht verschaffen in het profiel van uw bezoeker. Daarnaast brengen wij de tevredenheid over verschillende aspecten van het door u georganiseerde evenement in kaart. Een bezoekersonderzoek levert niet alleen inzicht in de sterke- en zwakke punten van het reeds georganiseerde evenement op, het biedt ook aanknopingspunten om uw doelgroep bij een eventueel vervolgevenement nog beter te bereiken en van dienst te zijn.

Afhankelijk van het soort evenement en de locatie kan gekozen worden voor een onderzoek tijdens het evenement (bijvoorbeeld via de mobiele telefoon) of voor het achteraf benaderen van bezoekers per e-mail.

 

 

Klanttevredenheid

  • Early warning.
  • KPI's meetbaar maken.
  • Werken aan verbeterpunten.

Medewerkertevredenheid

  • Onafhankelijk onderzoek.
  • Volledig anoniem.
  • Hierdoor geen schroom om eerlijk te antwoorden.

Bezoekersonderzoek

  • Inzicht in profiel van de bezoeker.
  • Feedback op georganiseerde evenement.
  • Geeft verbeterpunten  voor vervolgevenement.
  • Onderzoek zowel achteraf als tijdens evenement mogelijk. 
Enigma Research werkt o.a. voor:
rechts
 • Hotel Nobel
 • Omroep Brabant
 • Hotel Villa Nova
 • Gemeente Leek
 • Palestra Wellnesscentre
 • Heijkoop & Partners
 • Stichting Marketing Regio Emmen
 • Gemeente De Marne
 • Actiehuis
 • Jaarbeurs Utrecht
 • Noordz Panel
 • RTV Oost
 • Thabasco
 • RTV Utrecht
 • Groningen Airport Eelde
 • Thuishuis
 • Internoord
 • Gemeente Winsum
 • NVM