Het beschermen van de veiligheid van uw persoonlijke informatie staat bij Enigma Research hoog in het vaandel. De persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwd komen terecht in een streng beveiligde database. Voor een optimale beveiliging is de server die deze database draait volledig in eigen beheer. Dit zorgt ervoor dat alleen medewerkers van Enigma Research toegang hebben tot deze data. Uw persoonlijke gegevens zullen bij onderzoeksrapportages ten aller tijde worden losgekoppeld van uw NAW gegevens en nooit zonder toestemming worden doorgespeeld aan derden.

Fair Data company
Wij zijn een Fair Data company en onderschrijven de tien basisprincipes van de Fair Data Privacy Code. Als Fair Data company mogen wij het keurmerk Fair Data voeren dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van de MOA.

10 regels over de privacy van consumenten:
1. Wij hanteren en respecteren de Fair Data Privacy Code, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt is.
2. Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat of de tien regels uit de Fair Data Privacy code zijn nageleefd.
3. Wij zullen persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan voor anoniem marktonderzoek en data-analyse
4. Wij zullen bijzondere persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen.
5. Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data-analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
6. Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen met uw ondubbelzinnige toestemming opnemen in publicaties van het marktonderzoek en data-analyse.
7. Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht.
8. Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
9. Uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data-analyse zijn als uitgangspunt altijd anoniem omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelaar en deduceerbaar zijn.
10. Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data Privacy Code.

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Enigma Research. Wij besteden veel aandacht aan de informatie die op deze website is te vinden. Desondanks kan het zijn dat bepaalde informatie niet meer juist, of slechts gedeeltelijk juist is. Aan de inhoud van deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.