Ongemakkelijk: deel inwoners van Groningen en Drenthe wil weer zoenen en handen schudden, andere deel (met name vrouwen) niet

Handen schudden, drie zoenen geven: nu het coronavirus op zijn retour is, wil de een er graag weer mee beginnen terwijl de ander liever overslaat.

Ontmoetingen kunnen de komende maanden wel eens steeds vaker voor ongemakkelijke situaties gaan zorgen. Niet iedereen zit meer op een handdruk of drie zoenen zit te wachten, ondanks dat het virus minder rondgaat en de vaccinatiegraad stijgt. Van de Groningers, Friezen en Drenten wil iets meer dan de helft (55 procent) weer ‘ouderwets’ beginnen met het zoenen en omhelzen van familie en bekenden, terwijl zo’n 40 procent hier in meer of mindere mate tegenop kijkt.

Nog verdeelder zijn noorderlingen over het vooruitzicht om handen te gaan schudden bij het zich voorstellen aan nieuwe mensen. Iets minder dan de helft (47 procent) geeft aan hier geen probleem mee te hebben, terwijl 49 procent er juist niet op zit te wachten. Een bekende de hand schudden is eveneens een splijtzwam: iets meer dan 60 procent vindt dit geen probleem, maar 34 procent wil het niet.

Dit is een deel van de uitkomsten van een representatieve steekproef die onderzoeksbureau Enigma Research heeft uitgevoerd in opdracht van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant . Tussen 24 en 30 juni zijn 1456 noorderlingen van 18 jaar en ouder online ondervraagd over hun beleving van de pandemie.

‘Met name vrouwen willen er van af’
Wat te doen als je niet zeker weet of je familielid wil zoenen of die onbekende een hand wil geven? ,,Wees terughoudend en doe een stap achteruit”, tipt etiquettedeskundige Jan Jaap van Weering. ,,Geef een knikje en doe dit alles met een glimlach”, zegt Van Weering. ,,Lang niet iedereen wil weer terug naar de drie zoenen, de Brabantse drieklap zoals ik het noem. Met name vrouwen willen er graag van af. Respecteer dat vooral.”

Sinds het uitbreken van de coronapandemie heeft het virus inwoners van Groningen, Drenthe en Friesland niet eerder mentaal zo weinig in zijn greep gehad als nu. Als gevolg van de stijgende vaccinatiegraad en de lage besmettingscijfers is de helft van de noorderlingen niet langer bang om besmet te raken met het virus.

Maar helemaal vrij van zorgen over de pandemie zijn we zeker niet. Drie op de vier noorderlingen maken zich nog altijd ‘enigszins’ tot ‘veel’ zorgen over uitbraken van Covid-19 in Nederland. 23 procent maakt er zich er geen zorgen meer over: het hoogste percentage sinds het begin van de pandemie, in maart vorig jaar.

Groningers en Drenten banger dan Friezen
Opvallend is dat Friezen inmiddels veel minder onder de indruk van het virus zijn dan Groningers en Drenten. Van de ondervraagde inwoners van Friesland maakt 29 procent zich ‘geen zorgen’ meer over corona, tegenover 17 procent van de Groningers en 15 procent van de Drenten. Friezen (54 procent) geven ook vaker dan Groningers (44 procent) en Drenten (45) aan dat ze niet bang zijn om besmet te raken.

Nu de angst voor het virus afneemt, houdt men zich ook minder goed aan de basisregels om verspreiding te voorkomen, zo blijkt. Gemiddeld geven noorderlingen zichzelf een 7 voor de mate waarin we afstand houden, genoeg handen wassen en thuis blijven bij klachten. In december was dit nog een 8. Friezen (ze geven zichzelf een 6,7) nemen het wat minder nauw met de basismaatregelen dan Groningers (7,4) en Drenten (7,2).

Wat andermaal duidelijk is geworden, is dat deels thuis blijven werken de voorkeur van veel noorderlingen heeft. Een derde blijft na de coronacrisis het liefst grotendeels of volledig thuis werken, een derde wil even vaak thuis als op kantoor werken en weer een derde wil het liefst weer grotendeels of alle werkdagen naar kantoor.

‘Corona nooit onder controle’
Hoewel de angst voor het virus sinds het begin van de pandemie niet eerder zo klein was, denkt maar een kleine minderheid dat we snel af zijn van het virus en alle beperkingen. Zo’n 25 procent gelooft dat we er in de loop van dit jaar van af zijn, 32 procent verwacht het eind van de crisis volgend jaar, 12 procent in 2023 of later, terwijl een kwart gelooft dat het coronavirus nooit onder controle zal zijn.

Bron: DVHN.nl
Gepubliceerd: 03-07-2021