Derde is voor gebruik van kernenergie

Groningse mannen zijn veel vaker voorstander van kernenergie dan vrouwen. Jongeren zien minder bezwaren tegen de bouw van een nieuwe centrale dan ouderen.

De proefballon die premier Mark Rutte vorige week opliet voor een kerncentrale in de Eemshaven is al weer leeggelopen, nadat Groningse bestuurders en inwoners als door een wesp gestoken reageerden. Toch is investeren in kernenergie en zelfs de bouw van een centrale in de Eemshaven voor een flink deel van de inwoners van de provincie helemaal niet zo’n taboe. Dit komt naar voren uit een online steekproef die onderzoeksbureau Enigma Research in opdracht van Dagblad van het Noorden de afgelopen week heeft uitgevoerd. Het gaat om representatief onderzoek onder 550 Groningers, uit verschillende leeftijdscategorieën en van alle opleidingsniveaus.

Zes op de tien Groningers (59 procent) zien niks in de komst van een kerncentrale in de Eemshaven. Iets meer dan een kwart (27 procent) vindt het wél een goed idee. Inwoners jonger dan 40 jaar zijn het vaakst voorstander (38 procent). Het percentage voorstanders neemt verder toe naarmate het opleidingsniveau stijgt. Mannen (36 procent) zien een kerncentrale in de Eemshaven veel vaker zitten dan vrouwen (17 procent).

Tegenstanders vinden een kerncentrale in aardbevingsgebied geen goed idee (54 procent) of vrezen dat Groningen na de gaswinning weer iets in de maag gesplitst krijgt (48 procent). Lager opgeleiden hebben de angst dat de provincie tegelijk als wingewest en als afvoerputje wordt gebruikt nog wat vaker (64 procent). Zes op de tien denken dat met een kerncentrale in de provincie hun gevoel van veiligheid wordt aangetast.

Voorstanders van een kerncentrale in de provincie hebben als argument dat het een schone energiebron is (81 procent). Ook hopen ze dat het landschap minder wordt aangetast dan door windmolens en zonneparken (80 procent). En 78 procent vindt het een voordeel dat het land voor energie dan minder afhankelijk wordt van Rusland en het Midden- Oosten.

Uit de antwoorden op de vraag in welke vorm van energie Nederland moet investeren (en dan niet per se in Groningen), blijkt dat 35 procent van de Groningers kernenergie ziet zitten. Mannen (46 procent) veel vaker dan vrouwen (23 procent). Groningers jonger dan 40 jaar (44 procent) zijn vaker voorstander van kernenergie dan ouderen. Populairder onder alle Groningers zijn investeren in een waterstofcentrale en windparken op zee (63 procent). Ook zonneparken op land (46 procent) en windparken op land (21 procent) worden veel genoemd als zaken waarin Nederland verder moet investeren.

Van de Groningers denkt 36 procent dat Nederland er niet aan ontkomt om nieuwe kerncentrales te bouwen, wil het de klimaatdoelen halen. Over het halen van de klimaatdoelen lijken de generaties heel verschillend te denken. Meer dan de helft van de 60- plussers vindt dat Nederland doorslaat met het nemen van klimaatmaatregelen. Onder de 40 is dat een kwart.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 06-03-2021