Van afval naar grondstof

Enigma Research helpt gemeenten met het in kaart brengen hoe zij inwoners kunnen helpen om tot minder restafval te komen.

Gemeenten hebben vanuit de rijksoverheid de VANG-doelstelling opgelegd gekregen. De VANG-doelstelling houdt in dat in 2020 de gemiddelde inwoner maximaal 100 kg afval voor verbranding mag aanbieden. In 2025 moet dit zijn terug gebracht tot maximaal 30 kg afval per inwoner per jaar.

Het scheiden, maar ook het verminderen van afval is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeenten kunnen inwoners helpen door hen zo goed mogelijk te informeren en te faciliteren bij het verminderen en het scheiden van afval. Maar waar is behoefte aan? Wat gaat goed en wat kunnen gemeenten doen om het verminderen en het scheiden van afval voor inwoners nog gemakkelijker te maken?

Om dit te inventariseren hebben dit jaar al verschillende gemeenten (o.a. Het Hogeland, Duiven, Westervoort), samen met Enigma Research, een representatief afvalonderzoek uitgevoerd onder de inwoners. Bij iedere gemeente is de huidige situatie anders, wat telkens andere verbeterpunten oplevert.

Bij alle onderzoeken kan echter geconcludeerd worden dat inwoners welwillend tegenover afval scheiden staan en bereid zijn hier extra moeite voor te doen! Belangrijke voorwaarde is wel dat de gemeente de mogelijkheden geeft om dit eenvoudig te kunnen doen.