Enquête rond windmolenparken

Het schort aan overleg met bevolking: als niets helpt krijg je extremistische uitwassen

‘Die windparken worden ons door de strot geduwd.’ Dat zeggen veel bewoners in de omgeving van de toekomstige windparken N33 en Drentse Monden en Oostermoer. Uit een enquête van DvhN en Enigma Research blijkt dat veel inwoners radicaal tegen de bouw van beide parken zijn, hoewel een meerderheid wel toekomst ziet in windenergie. Ondanks hun bezwaren verwerpt vrijwel iedereen de extreme acties van radicale windmolenactivisten, al heeft de helft van de mensen er wel (enig) begrip voor.

Laatste redmiddel
Het kan niet door de beugel, zeggen velen. Maar: „De terreur is door de overheid gestart”, zegt een van de ondervraagden. En ook: ,,De actievoerders zijn wanhopig en gebruiken het laatste redmiddel’’, zegt een ondervraagde. En iemand anders: ,,Als niets meer helpt op een normale manier dan krijg je dit soort uitwassen. De terreur is door de overheid gestart en niet door de tegenstanders.’’

Tegen parken, maar voor windenergie
Het tamelijk brede begrip voor de radicale acties stoelt ongetwijfeld op de massale weerstand tegen de windparken. Maar liefst twee derde van de omwonenden is tegen de bouw van de beide parken. De meeste mensen zijn wel voor windenergie, maar niet op deze plek. Het liefst zien ze windparken op zee of in onbewoonde gebieden. Ook industrieterreinen en de strook langs de Duitse grens worden vaak genoemd.

Goed overleg met de bevolking: daar ging het mis
Als er toch windparken in de eigen regio moeten komen, dan kan dat volgens het gros van de mensen alleen in goed overleg met de bevolking. Daar heeft het aan geschort, zegt maar liefst driekwart van de ondervraagden. ,,Die windparken worden ons door de strot geduwd,’’ is een veelgehoorde klacht. Bijna de helft van de inwoners denkt dat er alsnog draagvlak is te vinden voor windparken in hun regio, mits de overheid beter naar de mensen luistert. ,,Van te voren overleg plegen kan een hoop rottigheid schelen. Eerst draagvlak krijgen,’’ zo luidt een van de opmerkingen.

Boeren slapend rijk, onze huizen dalen in waarde
Boosheid is er ook op de windboeren, die volgens de critici geld verdienen aan de molens terwijl de rest van de bevolking er alleen maar last van heeft. ,,De boeren worden slapend rijk, maar onze huizen dalen in waarde,’’ zegt iemand. En ook: ,,Op deze manier zaai je verdeeldheid tussen de boeren en de burgers.’’ Verdeel de baten beter, denkt een andere ondervraagde: ,,De financiële compensatie moet de gehele regio ten goede komen voor de opbouw van het gebied.’’

Sympathie voor ondernemers
Sympathie is er voor de twee ondernemers die zich hebben teruggetrokken na dreigementen van de radicale activisten. ,,Helaas zijn zij de dupe geworden. Actievoeren prima, maar niet bij onschuldige ondernemers die een boterham proberen te verdienen,’’ zo klinkt het. Overigens liet de politie deze week via Twitter weten dat de radicale actievoerders een flinke schadeclaim kunnen verwachten als ze worden gepakt: ,,De ondernemers hebben besloten te stoppen met hun werkzaamheden. Ze zouden het zichzelf niet vergeven als hun werknemers iets zou overkomen. Deze werknemers zitten nu werkloos thuis. De schade is enorm. We bekijken hoe deze schade kan worden verhaald op de dader(s).’’

Onderzoek
De enquête is uitgevoerd in samenwerking met het onafhankelijke Groningse onderzoeksbureau Enigma Research en het RegioNoordPanel (het opiniepanel van Dagblad van het Noorden). In totaal hebben 295 omwonenden van beide windparken meegedaan. Daarmee geven de uitkomsten een betrouwbaar beeld van de stemming in het gebied.

Bron: DVHN.nl
Gepubliceerd: 13-04-2019