Twee op de vijf noorderlingen zijn de afgelopen vijf jaar minder vlees gaan eten.

Dit blijkt uit een representatieve enquête van Enigma Research waarop ruim zesduizend Groningers, Friezen en Drenten reageerden.

Meer dan de helft (58 procent) verwacht dat de consumptie van vlees in Nederland de komende jaren verder afneemt. Vrouwen zijn vaker gaan minderen met vlees dan mannen. Ook geldt dat naarmate mensen hoger zijn opgeleid, ze vaker kiezen voor minder vlees. Waarom deze noorderlingen kiezen voor minder vaak of kleinere porties vlees bij de maaltijd? Beter voor natuur en milieu (58 procent), de gezondheid (57 procent) en het levert minder dierenleed op (30 procent), luiden de drie belangrijkste redenen.

Vleesloze dagen
Voor Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Sikkom en Suksawat voerde Enigma Research een peiling uit naar de vleesconsumptie in het Noorden, waarop ruim zesduizend Groningers, Friezen en Drenten reageerden. Deelnemers is specifiek gevraagd naar het belang van vlees als onderdeel van hun (hoofd)maaltijd. Van de respondenten gaf 42 procent aan de afgelopen vijf jaar te hebben geminderd met vlees. Zij eten gemiddeld 36 procent minder vlees. De vleesminnnenden zien weinig heil in het houden van bewust vleesloze dagen; zo’n driekwart doet er niet aan. Gemiddeld genomen eet de vleesetende noorderling 2,85 dagen per maand bewust geen vlees.

Gezonder leven
Opvallend zijn de verschillen tussen de jongste groep ondervraagden (18 - 29) jaar en oudere deelnemers. Hoe jonger de respondenten, hoe vaker ze natuur en milieu noemen als belangrijkste reden om minder vlees te eten. Bij gezondheid geldt: hoe ouder de groep, hoe meer ze het eten van minder vlees associëren met gezonder leven. Het zijn opmerkelijk vaker mannen die zijn gaan minderen vanwege de eetwensen van hun partner. Vrouwen trekken zich vaker het lot van dieren aan.

Wel of geen kaasburgers en tofu?
Over het eten van vleesvervangers zijn de deelnemers verdeeld: bij 40 procent staan ze wel eens op het menu. Bijna evenveel respondenten (39 procent) eet ze niet en staat er ook niet voor open. De overige 22 procent eet ze ook niet, maar staat er wel voor open. Voorts zijn jongere vleeseters meer prijsbewust dan ouderen en kiezen fanatieke vleeseters vaker voor laaggeprijsd vlees. Over kiloknallers is een ruimte meerderheid (62 procent) het eens: weg ermee. Moeten we dan misschien vegetarisch eten de standaard maken? Nee, vindt het gros (64 procent).

Favo kerstvlees: rund
Tot slot, het kerstmenu. Wat serveren noorderlingen deze dagen? Bijna de helft zei nog geen idee te hebben voor zowel eerste als tweede kerstdag (45 en 53 procent). Van de mensen die er wel uit zijn, kiest het merendeel beide dagen voor vlees (87 en 71 procent). Rund is het populairst, gevolgd door gevogelte en varkensvlees. Iemand die eveneens - in bredere zin - regionale eetpatronen heeft onderzocht, is UMCG-onderzoeker Louise Dekker. Op basis van de data van Lifelines, een doorlopend bevolkingsonderzoek onder 165.000 Noord-Nederlanders om inzicht te krijgen in hoe mensen gezond oud worden, zijn vier noordelijke eetpatronen gedestilleerd: het brood- en koekpatroon (vele brood, koek, cake, zoet beleg en kaas), het snackpatroon (veel pizza en kant- en klaarproducten), het Hollandse happatroon (vlees, alcohol en aardappels) en een gezond patroon (veel groente, fruit, peulvruchten en vis).

Brood- en koekpatroon voor de Friezen
Waar Friezen vooral hoog scoren op het brood- en koekpatroon, gaan stedelingen eerder voor snacks. „Maar zij scoren ook hoog op het gezonde patroon”, zegt Dekker. „Omdat ze doorgaans hoger opgeleid zijn.” Het Hollandse-happatroon duikt vooral op ten westen van Leeuwarden, in het grensgebied tussen Groningen en Friesland en rond Hoogeveen.

Succes met de schijf
Dekker hoopt dat de onderzoeksresultaten op termijn bijdragen aan een nieuwe regionaal afgestemde voedselvoorlichting. „We zien al jaren dat Nederlanders gemiddeld gezien de klassieke schijf van vijf onvoldoende volgen. Dat kan komen omdat de richtlijnen niet specifiek genoeg zijn. Wij denken: als je je bewust wordt van wat waar wordt gegeten, kun je misschien in kleine stapjes naar een eetpatroon dat afgestemd is op specifieke voorkeuren én meer in lijn is met de schrijf van vijf. In plaats van tegen iedereen zeggen: hier heb je die schijf, succes er mee.”

Bron: DVHN.nl
Gepubliceerd: 22-12-2018