Lokalen lijken niet te stuiten

Onderzoek: maar weinig noorderlingen weten wat sleepwet inhoudt 

Lokale partijen lijken hun opmars voort te zetten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt een op de drie noorderlingen ‘lokaal’. Bij de verkiezingen van maart 2014 was het landelijk gemiddelde van de lokale partijen 27 procent. In een enquête van Dagblad van het Noorden en Enigma Research onder 754 noorderlingen die volgende week (mogelijk) gaan stemmen, zegt nu 31 procent voor een lokale partij te kiezen. Enkele dagen voor de stembusgang van woensdag zegt een kwart van de kiezers nog geen keuze te hebben gemaakt. Ruim 40 procent stemt op een landelijke partij.

Een van de belangrijkste redenen om te gaan stemmen is voor noorderlingen simpelweg het hebben van stemrecht. Een tweede reden die veel wordt genoemd, is dat mensen mee willen bepalen wie er in de gemeenteraad komt. Opvallend is dat veel noorderlingen niet honkvast zijn. Van de mensen die meededen aan het onderzoek zegt twee derde niet altijd op dezelfde partij te stemmen, 31 procent toont zich wel een trouwe kiezer.

Meer dan de helft van de kiezers zegt dat een hoge plek op de kieslijst geen invloed heeft op hun keuze. Het lijsttrekkerschap is dan ook niet van doorslaggevende aard, slechts 23 procent gaat voor de nummer 1 van de lijst. Ruim een kwart doet dat niet. De helft van de ondervraagden heeft hierin nog geen keuze gemaakt. 

Kandidaat-raadsleden die in de gemeenteraad worden gekozen, moeten wel aan de bak om de kloof met de burger te dichten. Gaat het namelijk om vertrouwen in de gemeentepolitiek, dan zijn de cijfers niet rooskleurig. Van de noorderlingen, die komende woensdag zeggen te gaan stemmen, spreekt slechts 7 procent een hartgrondig vertrouwen uit in de gemeentepolitiek. Een derde heeft wel vertrouwen, maar in iets mindere mate. Een op de vijf noordelingen heeft geen vertrouwen in de politiek, terwijl 40 procent het antwoord schuldig blijft.

Vanwege de gemeentelijke herindeling zijn volgende week in een aantal Groningse gemeenten geen verkiezingen. De inwoners van deze gemeenten kunnen woensdag wel naar de stembus voor het referendum over de wet die de inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden biedt, de zogenoemde sleepwet. Van de ondervraagde noorderlingen zegt twee derde niet of nauwelijks te weten wat deze wet inhoudt, 6 procent weet precies wat de inlichtingendiensten straks wel en niet mogen. Opvallend is dat mannen iets beter dan vrouwen weten wat de sleepwet inhoudt. Desondanks gaat de meerderheid van de ondervraagden wel stemmen.

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen doen ze dat om dat ze het hebben van stemrecht belangrijk vinden. De mensen die niet gaan stemmen zijn vrij helder over de reden waarom: ze vinden een referendum onzinnig. Een ander veel gehoord argument om niet te stemmen is ook hier dat mensen het idee hebben dat hun stem geen enkele invloed heeft.

Aan het onderzoek naar het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen deden 1400 mensen mee. De vragen over de gemeenteraadsverkiezingen zijn alleen voorgelegd aan mensen die in een gemeente wonen, waar woensdag een gemeenteraad wordt gekozen. Mensen die geïnteresseerd waren, konden via internet vragen beantwoorden. Daarnaast werden leden van het RegioNoordPanel ondervraagd. Onderzoeker Robert Oosterbaan van Enigma Research spreekt van een maatschappelijk betrokken groep noorderlingen. ,,Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 88 procent van deze groep zegt te gaan stemmen.’’ Dat is een opkomst die volgende week nagenoeg zeker niet wordt gehaald. Vier jaar geleden was landelijk de opkomst 53,8 procent. Groningen (56,2 procent), Drenthe (56,6 procent) en Friesland (57,7 procent) scoorden iets hoger.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 17-03-2018