Groningers hebben recht op smartengeld

Enigma Research ondersteunt De Haan Advocaten & Notarissen.

De Haan Advocaten & Notarissen helpt gedupeerde Groningers om hun immateriële schade, die ze hebben opgelopen door aardbevingen, te claimen. Via de site www.aardbevingen.nl kunnen gedupeerden zich aanmelden.

De aanmelding en aanvullende gegevensverzameling van gedupeerden gebeurt (grotendeels) via online vragenformulieren. Enigma Research ondersteunt bij het ontwerpen en online beschikbaar maken van deze formulieren. Daarbij verzorgen wij ook de verzameling van de gegevens die van belang zijn voor het vaststellen van de immateriële schade.