Zakenlui: aarzelend herstel

Koopkrachtstijging brengt nog niet meer omzet.

Bijna de helft van de ondernemers in Noord-Nederland ervaart een aarzelend herstel uit vijf jaar economische crisis. De voorspelde daling van de werkloosheid zien zeven op de tien nog niet gebeuren, zo blijkt uit een flitspeiling naar aanleiding van de Miljoenennota door RegioNoordPanel zakelijk in samenwerking met Enigma Research. Dit online panel voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland is een initiatief van NDC mediagroep. Tweehonderd zakenlieden, beslissers en adviseurs deden mee aan het onderzoek.

De respondenten maken zich geen illusies over een snelle opleving van de economie. Ze voorzien de meeste problemen met de hervormingen in de zorgsector. Meer dan de helft vindt dat de overheid deze sector de helpende hand moet bieden, net zoals ze dat doet voor de bouw. Ook het onderwijs, de agrarische sector en de detailhandel kunnen wel wat extra overheidssteun gebruiken, vinden ze. Verder maakt ruim een derde zich zorgen over het eigen inkomen en de continuering van het bedrijf. Ook de ontwikkelingen rond Rusland en Oekraïne maken ondernemend Noord-Nederland onrustig.

Uit cijfers van het CBP blijkt dat de koopkracht van de gemiddelde Nederlander volgend jaar met 0,5 procent stijgt. De meerderheid van de respondenten (61 procent) verwacht echter niet dat deze stijging ook daadwerkelijk van positieve invloed zal zijn op de omzetcijfers. Driekwart denkt wel dat het besluit van het kabinet om geen verdere bezuinigingen aan te kondigen gunstig zal zijn voor het economisch herstel.

Een kwart van de ondernemers vindt dat dit kabinet een pluim verdient als het gaat om het aanjagen van de economie, 40 procent is het hier niet mee eens. Maar liefst 70 procent zou het toejuichen als het btw-tarief, nu het iets beter gaat met de economie, wordt teruggedraaid naar 19 procent. Als het aan ondernemend Noord Nederland ligt, moet het belastingstelsel worden vereenvoudigd (63 procent). Lastenverlichting op arbeid stimuleert de werkgelegenheid, verwacht 62 procent.

Het aangekondigde Toekomstfonds met een startkapitaal van 200 miljoen euro moet volgens de zakenlui worden geïnvesteerd in bedrijven die zich bezighouden met innovatie op het gebied van energie en duurzaamheid (60 procent), onderwijs (41 procent), zorg (39 procent) en techniek en ICT (34 procent). Een derde vindt dit fonds overbodig. Goede ideeën kunnen volgens hen ook zonder hulp van de overheid worden gefinancierd.

Deelname aan onderzoeken van RegioNoordPanel zakelijk is mogelijk bij opgave via www.rnpzakelijk.nl.