Enigma Research partner MKB Ondernemersavond

Wij vinden het belangrijk dat ondernemerschap gestimuleerd en ondersteund wordt en dragen daar graag een steentje aan bij.

De MKB Ondernemersavond is een evenement dat meerdere keren per jaar wordt georganiseerd door de Gemeente Groningen, MKB-Nederland Noord en het UWV WERKbedrijf. De MKB Ondernemersavond heeft als doel om ondernemend Noord-Nederland te informeren over actuele zaken die interessant kunnen zijn om toe te passen in de bedrijfsvoering. Meer informatie over de MKB Ondernemersavond is te vinden op: http://www.mkbondernemersavond.nl

Als partner voert Enigma Research onder andere, na iedere MKB Ondernemersavond, een evaluatieonderzoek uit onder de bezoekers.