Zondagsrust Zuidhorn heilig

Een meerderheid van de burgerij van Zuidhorn is tegen openstelling van winkels op zondag.

Dat blijkt uit een enquête die de gemeente onlangs uitschreef. Maandag 7 september 2015 werd in een volle zaal Balk de uitkomst gepresenteerd. Inwoners van Zuidhorn die de discussieavond over de zondagopenstelling van winkels bijwoonden, moesten na de pauze kleur bekennen. De zaal was verdeeld in twee helften. Het ene kamp werd gevormd door voorstanders van de verruiming van de openingsuren van supermarkten en winkels naar de zondag. Het andere kamp bestond uit tegenstanders.

Dat gaf een beeld te zien dat ook naar voren komt in de uitslag van de enquête: een derde deel (33 procent) is voor de zondagopening. Bijna tweederde (57 procent) is tegen. Tien procent van de respondenten vindt dat met openstelling van supermarkten kan worden volstaan. De enquête-uitslag werd gepresenteerd door oud-Zuidhorner Robert Oosterbaan namens het bureau Enigma Research dat het onderzoek uitvoerde. Hij kon over de respons slechts tevreden zijn: van de 7600 huishoudens die de gemeente telt, vulden 2400 de enquête in. Met deze respons van 32 procent mag de enquête representatief heten voor inwoners van 25 jaar en ouder.

De verschillen per dorp zijn niet groot. In Aduard is 34 procent voor ruimere openingstijden en 57 procent tegen. In Grijpskerk is dat respectievelijk 28 procent en 61 procent. En in Zuidhorn 35 en 53 procent. Ouderen hechten in hogere mate aan handhaving van de zondagsrust dan jongeren. Dat kwam naar voren in de resultaten van de enquête maar ook tijdens de discussieavond. ,,’t Is een generatiedingetje’’, reageerde fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek van GroenLinks die net als CDA-burgemeester Bert Swart en de meeste CDA-raadsleden veilig achterin de zaal bleef staan. Zodoende behoefden ze (nog) geen kleur te bekennen. GroenLinks-wethouder Henk Bakker en diens collega Bert Nederveen namens plaats in het zaalvak van de tegenstanders. De gemeenteraad buigt zich volgende week maandagavond in een eerste opiniërende ronde over de enquêteresultaten.

Op 12 oktober moet officieel worden besloten of de winkeltijdenverordening wordt aangepast. Albert Heijn-baas Abbe Borger overhandigde aan het begin van de avond de ruim 1600 handtekeningen van klanten van AH en Poiesz vóór de openstelling. Borger zei dat hij 10 procent omzet mist doordat klanten op zondag onder meer naar Jumbo in Groningen gaan. Bij de Spar in het naburige Aduard zou dat zelfs 25 procent zijn. Borger wil geen van zijn medewerkers verplichten voortaan op zondag te gaan werken als zijn winkel op zondag opengaat.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 08-09-2015