Assenaren omarmen TT Circuit en zijn uitermate tevreden over hun woonplaats

Het gros van de inwoners heeft er geen enkel bezwaar tegen als het aantal (race)activiteiten op de motorsportaccommodatie de komende jaren toeneemt.

Dit blijkt uit een enquête onder vijfhonderd inwoners van de Drentse hoofdstad. Zij kregen vragen voorgelegd over een aantal hete hangijzers in de stad. De steekproef werd uitgevoerd door Dagblad van het Noorden in samenwerking met het onderzoeksbureau Enigma Research.

De overwegend positieve houding ten opzichte van het TT Circuit is opvallend, zeker gezien de weerstand die bij een deel van de stad leeft tegen met name de geluidsoverlast. Van de vijfhonderd respondenten vindt 66 procent een verdere uitbreiding van activiteiten goed voor de plaatselijke economie en werkgelegenheid. En Assen kan zich daarmee mooi profileren, aldus een van de geënquêteerden. Een enkeling plaatst een kanttekening dat overlast op geluid- en milieugebied ‘niet te extreem’ moet worden.

Slechts 15 procent van de ondervraagden ziet helemaal niets in extra activiteiten. ‘We hebben al herrie genoeg’ of ‘motorsport is maar plezier voor een heel kleine groep’ worden daarvoor als voornaamste argumenten aangevoerd. De positieve grondhouding wordt onderstreept door de cijfers. Het aantal klachten over geluidsoverlast van het circuit is beduidend afgenomen; van 86 in 2014 tot 25 dit jaar. In geen enkel geval is de vergunning overtreden. De afgelopen twee jaar is niet één keer het toegestane geluidsniveau van het circuit overschreden.

Volgend jaar zijn de races voor het eerst op een zondag. Dat werpt gelijk een vraag op: moet de TT Nacht van de vrijdag naar de zaterdag verhuizen? Veel Assenaren is dat om het even: 39 procent geeft aan neutraal te zijn. De voor- en tegenstanders zijn precies in balans. Een extra nacht is niet direct de beste optie volgens de Assenaren. Geluidsoverlast wordt als belangrijkste argument tegen een TT Festival van vier nachten genoemd. Maar ook een verkort weekend: de zondag is hard nodig om bij te komen van de festiviteiten.

Assenaren zijn uitermate tevreden over hun woonplaats.
Van de respondenten antwoordt liefst 66 procent het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de stad alles biedt qua woongenot. Slechts 12 procent is het daarmee niet eens, de overige ondervraagden zijn hierin neutraal. ,,Winkels, scholen, openbare voorzieningen, natuur, alles is aanwezig en makkelijk te bereiken.” Een ander spreekt van een ‘fantastische stad’. Een stad ook met veel aardige mensen, merkt een derde op. ,,Een stad waar we ons rustig en veilig voelen met een prachtig wandelbos en voldoende cultuuraanbod.”

Ondervraagden die zich minder happy voelen noemen de bekende heikele punten als het maaibeleid, de kosten voor het parkeren en de overlast door de TT. Zwaarwegend in het negatieve oordeel is het wegbezuinigen van ouderenvoorzieningen zoals de sociëteit In de Kloosterhof en wijkcentra en de slechte busverbindingen tussen de wijken en het centrum. Het winkelaanbod en de leegstand in het hart van Assen wordt door een aantal ondervraagden omschreven als ‘triest’.

‘Parkeerbeleid fnuikend voor stad’
Inwoners van Assen klaagden het afgelopen jaar steen en been over het nieuwe parkeer- en maaibeleid. Bereidheid om daar zelf ook maar een dubbeltje aan bij te dragen is er echter niet. Op de stelling dat inwoners graag iets meer gemeentelijke belasting betalen als het parkeerbeleid wordt teruggedraaid, antwoordt 63 procent ‘oneens’ of ‘helemaal oneens’. Slechts 15 procent is het met die stelling eens, terwijl 19 procent voor neutraal kiest. Bij het maaibeleid zijn de cijfers bijna gelijk (62 procent tegen, 22 voor).

Begin dit jaar werden als bezuinigingsmaatregel het maai- en parkeerbeleid aangepast. Toen de gevolgen duidelijk werden reageerden veel inwoners woest. Pijnpunten: het niet meer gratis parkeren op het Veemarktterrein en ook ’s avonds betalen en het niet meer zo vaak maaien van veldjes en bermen. Veel inwoners vinden het onzin meer belasting te betalen om deze maatregelen terug te draaien. ,,Inwoners moeten het wel netjes houden, de gemeente dus ook’’, stelt iemand. Anderen menen dat er wel wat geld gebruikt kan worden van grote projecten als De Nieuwe Kolk en het bevaarbaar maken van Het Kanaal. De belasting in Assen is al hoog genoeg, vinden verschillende Assenaren.

Ook bij het parkeren steken inwoners de hand niet in eigen boezem. Veel inwoners gaan op de fiets, anderen vinden het nieuwe beleid bespottelijk. ,,Het parkeerbeleid is een zombie van B en W en fnuikend voor de binnenstad.’’ Voorstanders van het huidige parkeerbeleid zeggen dat ‘wie gebruik maakt van de binnenstad ook zelf moet betalen’.

Factory outlet centrum
Ander heikel punt in Assen: de eventuele komst van een factory outlet centrum (FOC) vlakbij het TT Circuit. De meningen zijn flink verdeeld. Zo denkt 46 procent van de gevraagde Assenaren dat het winkelend publiek in de binnenstad flink zal afnemen door een FOC. ,,Er is nu al zoveel leegstand. De stad ziet er straks uit als een slecht gebit: eerst verval, dan vallen gaten’’, schrijft een Assenaar. Anderen vinden dat de plek van het FOC te ver van Assen ligt. Sommigen denken dat een outlet ook kansen biedt: 34 procent. ,,Dagjesmensen kunnen tevens het Asser centrum bezoeken’’, stelt iemand. Weer anderen vinden het aanbod in Assen totaal verschillend van een eventuele outlet. Het een bijt het andere niet.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 27-10-2015