Een op de vijf Friese raadsleden slachtoffer bedreiging

Schelden, schreeuwen, intimideren, dreigen…

Een op de vijf zittende raadsleden is bedreigd of heeft zich wel eens bedreigd gevoeld. De door Friese raadsleden ontvangen verwensingen gaan niet alleen over de opvang van vluchtelingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Leeuwarder Courant onder alle 474 Friese raadsleden. Tweeënvijftig van de 267 raadsleden die de enquête, uitgevoerd door Enigma Research, invulden, zijn bedreigd of hebben zich bedreigd gevoeld. De helft van de raadsleden zit namens een lokale partij (waaronder de FNP) in de gemeenteraad.

Zowel mannen als vrouwen worden bedreigd, al gaat het bij vrouwen vaak om een gevoel, terwijl mannen zeggen ook daadwerkelijk te zijn bedreigd. Gemeenteraadsleden in Leeuwarden zijn vaker bedreigd dan politici in andere delen van de provincie. Ook op de Waddeneilanden zijn relatief meer raadsleden slachtoffer van bedreiging dan elders in Friesland.

Een groot deel van de raadsleden die de aard van de bedreiging specificeerde, is recent bedreigd. Daarbij gaat het voornamelijk over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum of een tijdelijke opvangvoorziening voor vluchtelingen. Politici zijn in niet mis te verstane wijze gesommeerd geen vluchtelingen in de gemeente op te vangen, laten ze in de enquête weten.

Bedreigingen in een persoonlijke ontmoeting - in de helft van alle keren het geval - hebben de meeste impact. Ook ziet een derde regelmatig via social media of in de mailbox aanhoudend bedreigende berichten voorbij komen. Tien procent van de raadsleden heeft vanaf het moment dat hij of zij in de raad zit wel eens een brief gekregen, een op de acht heeft wel eens een vervelend telefoontje moeten aanhoren. Raadsleden nemen bedreigingen via social media minder serieus dan dreigementen via de mail, telefoon of tijdens een fysieke ontmoeting.

Ook familie en gezinsleden hebben wel eens een bedreiging moeten aanhoren, zo blijkt uit de uitkomsten van de enquête. Ook is er wel eens op een raadslid ingereden of hoorde hij of zij via de lokale televisie bedreigende woorden. Soms gaat het om ‘boze buurtbewoners in de straat’, zoals een raadslid het omschrijft. In dat geval gaat het meestal om een mogelijk illegaal bouwsel bij de buren of het niet willen meewerken aan een omgevingsvergunning.

Ook op grote en gevoelige dossiers als het plaatsen van windmolens, de verbouw van Thialf, fusieplannen van een gemeente of zondagsopenstelling van winkels hebben raadsleden intimiderende dreigementen ontvangen. ,,Ik kreeg eens iemand aan de deur die zeer onvriendelijk naar mij was, want ik moest niet vreemd opkijken wanneer ik een granaat door de brievenbus zou krijgen. Mijn antwoord was kort: dan weet ik bij wie ik moet zijn’’, schrijft een raadslid.

De bedreigde raadsleden zijn niet van plan te stoppen met hun raadswerk. Ook zien zij geen aanleiding zich geen kandidaat meer te stellen zich geen kandidaat meer te stellen voor een nieuw termijn in de gemeenteraad. Slechts een enkeling geeft aan dat hij of zij overweegt te stoppen door de dreigementen.

Meer resultaten afkomstig uit het onderzoek onder de Friese raadsleden zijn te lezen in de Leeuwarder Courant van 19 maart 2016.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 19-03-2016