Westerkwartier start online burgerpanel

Het WesterkwartierPanel is een initiatief van de huidige vier gemeenten in het Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) i.s.m. Enigma Research.

Het burgerpanel wordt een paar keer per jaar ingezet om de mening en ideeën van inwoners in een vroeg stadium te peilen. Iedereen die in het Westerkwartier woont, 16 jaar of ouder is en beschikt over een e-mailadres, kan deelnemen aan het burgerpanel. Panelleden krijgen via de e-mail een uitnodiging als er een online vragenlijst voor hen klaarstaat.

De onderzoeken gaan over diverse onderwerpen en thema's. Uiteraard denken panelleden ook actief mee over de gemeentelijke herindeling. Met het WesterkwartierPanel geven de huidige vier gemeenten een vervolg aan het burgerparticipatietraject. De resultaten worden niet alleen bekendgemaakt aan de Westerkwartiergemeenten, maar ook aan de panelleden. De Westerkwartiergemeenten zullen de resultaten gebruiken als input/advies voor de herindeling.

Woont u in de gemeente Grootegast, Leek, Marum of Zuidhorn en wilt u ook graag uw stem laten horen? Schrijf u dan in voor het WesterkwartierPanel en denk mee!