Middag-Humsterland kiest voor Westerkwartier

Driekwart van de bewoners van het Middag-Humsterland wil dat dit gebied na de herindeling in een gemeente wordt ondergebracht.

In totaal 85 procent van hen spreekt zich daarbij uit voor aansluiting bij de gemeente Westerkwartier. In de dorpen Ezinge, Garnwerd en Feerwerd die nu nog onder de gemeente Winsum vallen, wil 73 procent naar het Westerkwartier. Dat is de uitkomst van de volksraadpleging die de afgelopen weken plaatshad onder de bewoners van Middag-Humsterland. De volksraadpleging is uitgevoerd door Enigma Research.

Op basis van deze uitslag moeten de raden van Zuidhorn en Winsum begin december de knoop doorhakken omtrent de toekomst van het gebied, waaronder ook Oldehove, Niehove, Saaksum en Den Ham vallen.

Bewoners die vinden dat verdeling van Middag-Humsterland over twee gemeenten geen probleem is, hebben in overgrote meerderheid een voorkeur voor de gemeente waaronder ze nu al vallen. Zo kiest in het Winsumer deel 81 procent voor aansluiting bij de toekomstige gemeente Hoogeland (Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond). In de Zuidhorner dorpen kiest 94 procent voor het Westerkwartier.

De enquête vond plaats onder ruim 2900 bewoners van Middag-Humsterland. Ruim 1700 vulden (veelal online) de vragenlijst in. Dat komt neer op een respons van 59 procent.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 14-11-2016