Een op de vijf Friese raadsleden slachtoffer bedreiging

Schelden, schreeuwen, intimideren, dreigen…

Een op de vijf zittende raadsleden is bedreigd of heeft zich wel eens bedreigd gevoeld. De door Friese raadsleden ontvangen verwensingen gaan niet alleen over de opvang van vluchtelingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Leeuwarder Courant onder alle 474 Friese raadsleden. Tweeënvijftig van de 267 raadsleden die de enquête, uitgevoerd door Enigma Research, invulden, zijn bedreigd of hebben zich bedreigd gevoeld. De helft van de raadsleden zit namens een lokale partij (waaronder de FNP) in de gemeenteraad.

Zowel mannen als vrouwen worden bedreigd, al gaat het bij vrouwen vaak om een gevoel, terwijl mannen zeggen ook daadwerkelijk te zijn bedreigd. Gemeenteraadsleden in Leeuwarden zijn vaker bedreigd dan politici in andere delen van de provincie. Ook op de Waddeneilanden zijn relatief meer raadsleden slachtoffer van bedreiging dan elders in Friesland.

Een groot deel van de raadsleden die de aard van de bedreiging specificeerde, is recent bedreigd. Daarbij gaat het voornamelijk over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum of een tijdelijke opvangvoorziening voor vluchtelingen. Politici zijn in niet mis te verstane wijze gesommeerd geen vluchtelingen in de gemeente op te vangen, laten ze in de enquête weten.

Bedreigingen in een persoonlijke ontmoeting - in de helft van alle keren het geval - hebben de meeste impact. Ook ziet een derde regelmatig via social media of in de mailbox aanhoudend bedreigende berichten voorbij komen. Tien procent van de raadsleden heeft vanaf het moment dat hij of zij in de raad zit wel eens een brief gekregen, een op de acht heeft wel eens een vervelend telefoontje moeten aanhoren. Raadsleden nemen bedreigingen via social media minder serieus dan dreigementen via de mail, telefoon of tijdens een fysieke ontmoeting.

Ook familie en gezinsleden hebben wel eens een bedreiging moeten aanhoren, zo blijkt uit de uitkomsten van de enquête. Ook is er wel eens op een raadslid ingereden of hoorde hij of zij via de lokale televisie bedreigende woorden. Soms gaat het om ‘boze buurtbewoners in de straat’, zoals een raadslid het omschrijft. In dat geval gaat het meestal om een mogelijk illegaal bouwsel bij de buren of het niet willen meewerken aan een omgevingsvergunning.

Ook op grote en gevoelige dossiers als het plaatsen van windmolens, de verbouw van Thialf, fusieplannen van een gemeente of zondagsopenstelling van winkels hebben raadsleden intimiderende dreigementen ontvangen. ,,Ik kreeg eens iemand aan de deur die zeer onvriendelijk naar mij was, want ik moest niet vreemd opkijken wanneer ik een granaat door de brievenbus zou krijgen. Mijn antwoord was kort: dan weet ik bij wie ik moet zijn’’, schrijft een raadslid.

De bedreigde raadsleden zijn niet van plan te stoppen met hun raadswerk. Ook zien zij geen aanleiding zich geen kandidaat meer te stellen zich geen kandidaat meer te stellen voor een nieuw termijn in de gemeenteraad. Slechts een enkeling geeft aan dat hij of zij overweegt te stoppen door de dreigementen.

Meer resultaten afkomstig uit het onderzoek onder de Friese raadsleden zijn te lezen in de Leeuwarder Courant van 19 maart 2016.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 19-03-2016

Opinie

Enigma Research is uw onafhankelijke partner bij het uitvoeren van online opinieonderzoek. Opinieonderzoek is één van de bekendste vormen van marktonderzoek. De uitkomsten verschijnen vaak in de media. Journalisten gebruiken opinieonderzoeken voor het schrijven van unieke verhalen. Daarnaast wordt het ook ingezet door bedrijven ter ondersteuning van marketingcampagnes.

Lees meer
Online (burger)panels

Nederlanders geven steeds vaker, gevraagd of ongevraagd, via het internet hun mening over de dienstverlening van bedrijven en gemeenten. Mede door de opkomst van sociale media komt de macht vandaag de dag nog meer bij particulieren te liggen. Hier kunt u op inspelen. Door gebruik te maken van een online (burger)panel kunt u gericht meten wat er leeft en meningen in kaart brengen.

Lees meer
Tevredenheid

Tevreden klanten en medewerkers zorgen voor een maximaal rendement van uw onderneming. Met behulp van een op maat gemaakt onderzoeksinstrument (gebaseerd op uw organisatieproces), brengen wij niet alleen de tevredenheid, maar ook de aspecten die verbeterd kunnen worden in kaart. Wij maken hierbij onderscheid in verbeterpunten met hoge- en lagere prioriteit.

Lees meer
Mobiel

Bijna iedereen gebruikt vandaag de dag een smartphone en steeds meer zaken worden via de mobiel afgehandeld. Aangezien een smartphone in de meeste gevallen een persoonlijk apparaat is, biedt dit nieuwe kansen voor (gerichte) doelgroepbenadering. Mobiel onderzoek kan onder andere ingezet worden op plekken waar voorheen alleen face-to-face onderzoek mogelijk was.

Lees meer